Välkommen på konferens! Barns rätt till delaktighet är en av grundpelarna i barnkonventionen, som i höst fyller 30 år.

Hur delaktiga är barnen i bibliotek och kulturverksamheter och hur hörs de och deras familjer när lokaler och tjänster planeras? Hurdana verktyg finns för att höra barnen och öka deras delaktighet?

Målgrupp: Personal inom bibliotek, kulturverksamhet, småbarnspedagogik och skola Arrangörer: Svenska enheten för bildningsväsendet vid Regionförvaltningsverket och Nordisk kulturkontakt.

Till anmälan

Anmäl dig senast 7 november