Workshop om Biblioteksföreningens vision med Jens Thorhauge och Karin Linder

På årsmötet 2017 beslutades att Svensk biblioteksförening ska ta fram en vision för hela det svenska biblioteksväsendet. Det färdiga förslaget kommer att läggas fram för årsmötet i Helsingborg 2019. Nu vill vi ha din input!
På Landskrona stadsbibliotek anordnar vi en workshop där vi kommer att arbeta med att ta fram konkreta ståndpunkter till den färdiga visionen. Vi ser gärna ett brett deltagande från hela sektorn.

Vi inleder med frukost.
Anmäl ditt deltagande till susann.ek@landskrona.se senast 26:e november.

Välkommen!

Photo by Jungwoo Hong on Unsplash