Regeringen och riksdagen arrangerar seminarium för att fira 100 år av demokrati!

Onsdag 15 september arrangerar regeringen och riksdagen seminariet ”100 år av demokrati – vilka lärdomar tar vi med oss?” Bland de medverkande finns statsminister Stefan Löfven, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och riksdagens talman Andreas Norlén.

Media inbjuds att följa seminariet via webbsändning och har viss möjlighet att följa det på plats, men antalet platser är begränsat. Föranmälan och riksdagens pressackreditering krävs. Anmälan ska ske per mejl till talmannens pressekreterare Anna Ström, anna.strom@riksdagen.se, (se presskontakt) senast tisdag den 14 september klockan 12.00.

1921 fick Sverige lika och allmän rösträtt, det var första gången både kvinnor och män fick rösta i riksdagsvalet. Hundraårsjubileet uppmärksammas på flera olika sätt under 2021 och den 15 september arrangerar riksdag och regering ett seminarium om demokratins genombrott, utveckling och framtid.

På seminariet medverkar forskare och opinionsbildare som ger sin bild av de viktigaste lärdomarna från demokratins första 100 år, vägval för framtidens demokrati och ungas roll i demokratin. Seminariet webbsänds på riksdagen.se.