Årsmötet kommer att efterföljas av ett digitalt författarbesök. Vi återkommer med ytterligare information kring detta.

Motioner/ärenden som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, 24 februari. Kom också gärna med önskemål om aktiviteter för kommande år!

Anmälan, samt eventuella motioner och önskemål, skickas till ordförande Anna Swärd Bergströmannasward55@gmail.com.

Anmälan senast 17 februari.

Årsmöteshandlingar samt möteslänk kommer att skickas ut i ett senare skede.