”Skolbibliotek nu!” kommer i en tid då läsförståelsen fortsätter sjunka i Sverige och regeringen har lagt fram ett förslag för att bemanna Sveriges skolbibliotek. Vi bjuder in till ett samtal med författarna Linnea Lindquist och Jonna Bruce.

DIK:s förbundsordförande Anna Troberg inleder med att prata om varför frågan om bemannade skolbibliotek är så viktig för DIK och hur vi tillslut kom dit. Sedan berättar författarna, rektorn Linnea Lindquist och skolbibliotekarien Jonna Bruce, om boken och dyker ner i frågan om hur vi ska lösa Sveriges läskris. I slutet finns möjlighet att ställa frågor till författarna.

Bokreleasen är öppen för allmänheten. Anmäl dig senast 12 februari.

Anmäl dig här

Om boken

Att satsa på skolbiblioteket är en av de smartaste investeringarna du kan göra som skolledare. Förutom att få upp läsningen bland eleverna, kommer du att se förbättrade studieresultat, långsiktig framgång för eleverna och ökad trygghet på skolan.

I september 2023 presenterade regeringen sin lässatsning som innebär att många skolor nu kommer att behöva ställa om. Skolbibliotek nu! Skolbibliotek som pedagogisk funktion är en guide för dig som står i startgroparna att starta upp ett skolbibliotek eller vill höja kvalitén på skolbiblioteksverksamheten. Boken innehåller praktiska tillvägagångssätt på hur du som rektor leder för en läsande skola och hur du tillsammans med skolbibliotekarie och lärare använder skolbiblioteket för hela skolans bästa.

Foto: DIK.