Välkommen till en halvdagskonferens om Kungliga bibliotekets uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek!

I december 2020 fick KB i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Under konferensen får vi svar på frågor som: Hur långt har KB kommit i arbetet med att inrätta resursbibliotek för de fem nationella minoriteterna? Hur ser resursbibliotekens uppdrag ut? Vad händer med romernas bibliotek? Vilket stöd kan de kommunala biblioteken få av resursbiblioteken framöver?

Medverkar gör representanter för resursbiblioteken Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Nordkalottbiblioteket och Samernas bibliotek. Medverkar gör också Bagir Kwiek, sakkunnig hos KB inom romani chib och romska frågor. Ansvariga handläggare inom KB håller i programmet.

Konferensen är för dig som arbetar på folkbibliotek, skolbibliotek, eller regionbibliotek, men också för dig som på andra sätt arbetar med läsning, litteratur och nationella minoriteter.

Här kan du läsa mer om konferensen, öppnas i nytt fönster!

Anmälan: Ingen föranmälan krävs
Kostnad: Ingen kostnad