Är du bibliotekarie och vill veta mer om riksdagens arbete och dokument? Riksdagsbibliotekets kurs Riksdagskunskap för bibliotekarier ger fördjupad kunskap om riksdagsarbetet, riksdagstrycket och EU.

Riksdagsbiblioteket arrangerar i november varje år en mycket uppskattad tredagars-kurs i riksdagskunskap. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam bibliotekarie och som i ditt arbete behöver veta mer om riksdagen, dokumenten i lagstiftningsprocessen samt om EU. Kursens föredrag och omfattande övningar ger fördjupade kunskaper om den demokratiska processen i Sverige, riksdagstrycket och EU-dokumenten.

Här kan du läsa mer om kursen, öppnas i nytt fönster!