Thomas Neidenmark, handläggare vid Regeringskansliet och samordnare av regeringens arbete med öppen vetenskap vid forskningspolitiska enheten på Utbildningsdepartementet, kommer till Scenen på Stockholms universitetsbibliotek.

Thomas Neidenmark föreläser om öppen vetenskap i Sverige i ett nationellt och internationellt perspektiv med utgångspunkt i hur arbetet med öppen vetenskap i Regeringskansliet går till.

Föreläsningen är del av bibliotekets öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap, där du kan följa olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.

Läs mer om presentationen på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats (nytt fönster)