Marskonferensen 2020 ställs in.

På grund av restriktioner och lokala direktiv för att hindra smittspridningen av Coronaviruset, så kommer Marskonferensen inte att genomföras den 23-24 mars. Vi ser över möjligheterna att kunna använda hela eller delar av programmet i någon form framöver, men det är något som vi får återkomma till längre fram.

Vi beklagar naturligtvis det här, men hoppas och tror att ni har förståelse för arrangörernas beslut.

På uppdrag av arrangörerna

Christer Edeholt

Biblioteksutvecklare

Region Västerbotten