Buörrie beäjvvie! Välkommen till digital workshop om klartext av samisk litteratur.

Är du eller någon kollega nyfiken på hur folkbiblioteken kan avkolonisera sina samiska samlingar och samtidigt utveckla kategorisering av litteratur av och om samer? Under workshopen presenterar Samernas bibliotek och Sorsele bibliotek sitt projekt “Samisk samling, vems samling?” och bjuder in till diskussion kring projektets process hittills. Du kommer att få arbeta i grupp med underlag från projektets tidigare workshopar och utifrån ett professionsperspektiv diskutera hinder och möjligheter kring klartext och hyllplacering.

Här kan du anmäla dig till workshopen!

Vi återkommer med Teams-länk lite närmre fram.

Välkommen!

Här kan du läsa mer om projektet.