Samiska språkveckan vecka 43 är ett gemensamt frivilligt arbete för att synliggöra och öka kunskapen om de samiska språken i hela samhället. Tillsammans tar vi ett större ansvar för att se till att samiska språk hörs, syns och används på alla områden i samhället.

Material och mer information om hur folkbiblioteken kan delta i språkveckan finns här, länk öppnas i nytt fönster: Material samisk språkvecka. Vid frågor och funderingar, kontakta Samernas bibliotek, resursbibliotek för samiska!

Läs mer på Språkveckans hemsida, länk öppnas i nytt fönster.

Sametingets språkcentrum

Samernas bibliotek och resursbibliotek

Språkveckans hashtags på samiska:

sydsamiska #gïelevåhkoe

umesamiska #giällavahkkuo

pitesamiska #giellavahkko

lulesamiska #giellavahkko

nordsamiska #giellavahkku

Foto: Unsplash.