Stockholms universitetsbibliotek bjuder tillsammans med biblioteken vid Linnéuniversitetet och Uppsala universitet samt Vitterhetsakademiens bibliotek in till en konferens om bibliotekens samlingshantering i teori och praktik.

Det kommer att bli en fullmatad dag som inleds med att Samuel Edquist, professor i historia vid Mittuniversitetet, talar under rubriken ”Bevarande och gallring i arkivsektorn: vad läggs i begrepp som ’forskningsvärde’ och ’kulturarv’?”. Konferensprogrammet innehåller ytterligare åtta föredrag samt en workshop kring nationellt ramverk för gallring och bevarande. Föredragen kommer att handla om samlingsbyggandet på svenska forsknings- och universitetsbibliotek, depåbiblioteket i Umeå som ett tillgängligt fjärrlånemagasin, hur gallring av e-böcker kan göras, de nya förutsättningarna för Linköpings universitetsbibliotek och mycket annat.

Information och anmälan
Konferensen vänder sig i första hand till universitets- och högskolebibliotekarier samt bibliotekarier verksamma vid specialbibliotek.

Konferensavgiften är 1150 kronor/person och i den ingår utöver konferensen lunch samt två fikatillfällen.

Har du frågor?
Kontakta samlingskonferensen2020@su.se

Anmäl dig till konferensen här:
Samlingshantering i teori och praktik – Nationell konferens om biblioteken och samlingarna

Foto: Orasis/Stockholms universitet