Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vilken roll kan och ska biblioteken spela? Finns det en gräns för den fria åsiktsbildningen?

Biblioteken är vår mest besökta gemensamma mötesplats. De senaste åren har bibliotekens demokratiuppdrag varit omdebatterat. Vilka medier ska köpas in, vilka röster ska få höras och vilka åsikter ska få föras fram? Hur ska det uppdraget tolkas och omsättas i praktiken? Hur påverkas deras arbete av dagens debattklimat, där extrema krafter använder yttrandefriheten för att i förlängningen avskaffa den?

Medverkande:
Johanna Hansson, projektledare/enhetschef, Almedalsbiblioteket och ordförande Svensk biblioteksförening
Christer Nylander, riksdagsledamot, gruppledare, Liberalerna
Elisabeth Åsbrink, författare och journalist
Cecilia Garme, moderator