Välkommen till en sändning med fokus på ungas psykiska hälsa.

Under sändningen kommer vi att få lyssna till Victoria Carlsson Wahlgren från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som berättar om kartläggningen kring ungas psykiska hälsa: Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva. Vi kommer att få höra ungas egna röster kring sin psykiska hälsa. Vi kommer att få höra företrädare för Polisen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten prata om psykisk ohälsa. Det blir ett inslag med Tim Bergling foundation om deras arbete kring frågan om psykisk hälsa/ohälsa.

I sändningen pratas det även om MUCF:s egen verksamhet, tips och verktyg som du kan använda för att skapa förutsättningar för ungas psykiska hälsa. Till exempel metodmaterialet Öppna skolan för dig som arbetar i skolan på högstadiet eller gymnasiet och vill skapa bra skolmiljöer för unga hbtq-personer och MUCF:s webbutbildningar. Avsnittet sänds online via YouTube och det är kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Foto: Eliott Reyna, Unsplash.