Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne tillsammans med SFIS Syd bjuder in till en spännande dag där vi sätter användaren i centrum genom Design Thinking och User Experience (UX).

Det finns ett stort intresse för metoder och verktyg som kan hjälpa biblioteken att komma närmare sina användare och utveckla sin service. Hur lär vi känna våra användare bättre, hur blir vi mer innovativa och löser de utmaningar vi ställs inför i vår verksamhet, och hur utvecklar vi tjänster som passar för våra användares behov?


Tid: 24 oktober, kl. 10:00 – 15:45, med fikapaus på eftermiddagen (lunch till egen kostnad kl. 12:00 – 12:45).
Plats: Malmö Stadsbibliotek, Röda rummet.

 

Förmiddag:

Workshop: Lär känna dina användare! Ingela Wahlgren (Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet) leder denna workshop där du som deltagare får prova på några olika UX-metoder (User Experience) som kan användas i olika stadier av ett utvecklingsarbete, för att få kännedom om användarnas vardag och hur de använder biblioteket. Ingela inleder med en kortare introduktion till UX och etnografiska metoder.

Föreläsning: Service design: Helsingborgs bibliotek har använt sig av Service design och specifikt metoden ”Kundresan” för att få en djupare förståelse för användares behov, förväntningar och beteenden. Eva Hveem berättar om hur de gick tillväga och vad de kom fram till.

Lunch på egen hand kl. 12:00 – 12:45.

Eftermiddag:

Workshop: Design thinking på Dokk1. Biblioteket i Århus har utvecklat metoden: http://designthinkingforlibraries.com/. Vi får en kortare genomgång av metoden, de nyaste erfarenheterna med Design thinking och därefter en workshop med uppsamling.


Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar, oavsett lokalavdelning. Platserna är begränsade, så först till kvarn!
Anmäl dig senast 18 oktober. Välkommen med din anmälan här: https://goo.gl/forms/mizy5RjZ9hDbnYv62!

Ewa Stenberg, ordförande SBF Regionförening Skåne
Tel. 040 665 8304, e-post: ewa.stenberg[at]mah.se