Svensk biblioteksförening bjuder in till årets Forskardag som äger rum på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm. Under Forskardagen presenteras aktuell forskning på temat hållbar utveckling.

I nästan alla delar av samhället arbetar vi numera för en hållbar utveckling. Vad innebär det egentligen? Och vad innebär det att leva i ett hållbart samhälle? Under namnet Agenda 2030 har FN identifierat utmaningar och tagit fram mål för den globala utvecklingen/global hållbarhet.
Hållbar utveckling spänner över alla delar av samhället och det pågår forskning inom vitt skilda discipliner. Detta vill vi belysa under Forskardagen. Vi kommer möta ett antal forskare vars arbete knyter an till ett urval av de globala hållbarhetsmålen och höra om hur de tar sig an utmaningarna.

Till konferensen