Informationskompetens i arbetslivet: hur kan vi förbereda studenterna?

Nätverksträffen kommer bland annat att gästas av Michael Fosmire och Margaret Phillips från Purdue University Library, West Lafayette, Indiana. De kommer att framföra hur de jobbar med Engineering Information Literacy och leda oss i en workshop.

Anmälan är nu öppen. Se fullständigt program och anmäl dig.

Kontaktperson:
Christina Johansson
E-post:Christina.Johansson@chalmers.se
Telefon: 031–772 37 55