Missa inte årets träff för läsfrämjande, 5–6 december 2024. Lunch till lunch. Tema för träffen är Hela landet läser. Om lika rättigheter men olika förutsättningar. Arrangör är Kulturrådet med Läsrådet.

Det blir dagar om uppsökande läsning, läsande historia och urfolk, läsning som beredskap, fängelsebibliotek, läslistor, digitalt läsfrämjande och en del annat.

Programledare genom träffen är poeten David Väyrynen.

Smakprov ur programmet:

  • Stig-Börje Asplund, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, föreläser: ”Pojkar och män på landsbygden och deras platsbaserade läspraktiker”
  • Samtal om läsning som beredskap. Att läsa skönlitteratur tycks kunna vara en förberedelse för att göra lönsamma affärer i näringslivet, för att bättre ta hand om patienter i vården, för att vara mer mentalt rustad i krig. Vad mer kan läsning göra?
  • För första gången på läsfrämjandeträffen: Prisutdelning av Läsguldet! Varje år delar MTM ut priset Läsguldet till någon som gjort insatser för tillgänglig läsning.
  • Nya läsambassadören är på plats och presenterar sig och sina mest angelägna frågor.

Träffen är digital och kommer att sändas från en studio. Den riktar sig till myndigheter, organisationer, bibliotek, skola, förlag och andra aktörer som arbetar läsfrämjande, för kunskapsutbyte och möjligheter till samarbete.

Välkommen!

Läs mer på Kulturrådets webbplats.