Snart är det återigen dags för Libris användardag!

I år fokuserar vi på utvecklingen av BIBFRAME ur ett internationellt perspektiv, Librissamarbetet och framtida planer för nya Libris.

Arbetet med programinnehållet pågår, och anmälan med preliminärt program läggs ut på Librisbloggen under oktober.