Tunna röda linjen. Marskonferensen 2024 fokuserar på tillgång och tillgänglighet.

 Konferensen fördjupar sig i frågor om utbud, delaktighet, inkludering och rättvisa.  

  • Varför exkluderar vi ibland, trots att våra biblioteksuppdrag innefattar alla?  
  • Hur kan vi tillsammans göra bibliotek till inkluderande och tillgängliga för alla?  
  • Hur garanterar vi en öppen biblioteksverksamhet, utan censur eller otillbörlig påverkan? 
  • Är biblioteken den tunna röda linjen mellan civilisation och barbari? 

Konferensen inleds med mingel på Bildmuseet onsdag kväll och avslutas före lunch på fredagen. 

Välkommen till Umeå 20-22 mars 2024!

Foto: Philip Avesand/Visit Umeå.