Välkommen till Karolinska Institutet i Solna den 16-17 juni för 2022 års upplaga av den medicinska bibliotekskonferensen, den här gången på temat öppenhet.

Medicinska bibliotekskonferensen 2022 kommer att hållas i Berzeliuslaboratoriet på campus Solna, Karolinska Institutet. Det är i samma byggnad som det nyrenoverade biblioteket. Konferensen kommer i huvudsak att hålla till i salen Andreas Vesalius.

Konferenswebben är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med information allt eftersom program och innehåll faller på plats.

Till anmälan