Kom och träffa praktiker och forskare inom biblioteksfältet, och ta tillvara detta tillfälle för utvecklande möten där erfarenhetsutbytet står i centrum.

Konferensen Mötesplats Profession – Forskning har arrangerats i olika skepnader sedan år 2000, då initiativet togs av Borås stadsbibliotek och Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Sedan 2018 är Svensk biblioteksförening huvudarrangör för denna konferens, som fyller en viktig funktion som mötesplats för utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet. Medarrangör är i år Högskolan i Borås. Konferensen riktar sig till anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter. Konferensen sker även i år i anslutning till 50-årsjubileumet av Bibliotekshögskolan och biblioteket vid Högskolan i Borås. 

Ett detaljerat program kommer att publiceras senare i höst, men redan nu kan vi presentera de två huvudtalare som kommer att delta i konferensen. Cecilia Andersson, forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, kommer bland annat att berätta om sin forskning om hur ungdomar använder sig av sökmotorer i vardagen och även deras syn på sökmotorer. Vår andra huvudtalare är Pelle Snickars, professor i digitala kulturer vid Lunds universitet, som bland annat kommer att lyfta vilken roll musiken har på folkbiblioteken idag.

Under konferensens två dagar kommer även sammanlagt 18 stycken papers att presenteras. Under första dagen presenteras papers under följande tema: professionsutveckling, bibliotekarie i forskning samt demokrati och representation. Under den andra dagen presenteras papers under dessa teman: läsning för alla, bibliotek för barn och unga samt biblioteksutveckling. Sista anmälningsdag är 19 oktober.

Läs mer om konferensen  och anmäl dig här, länk öppnas i nytt fönster!