Är du på gång att skriva en ny biblioteksplan? Arbetar du med att genomföra och följa upp en biblioteksplan? Vill du lyfta frågan på den kommunala dagordningen? Då är konferensen Träffpunkt biblioteksplaner något för dig.

Träffpunkt biblioteksplaner är en konferens med målgruppen biblioteksmedarbetare i kommuner och regioner, och anordnas av Kungliga Biblioteket, KB, varje år. Kungliga Biblioteket utarbetar under året ett metodstöd för kommuner som arbetar med att ta fram en biblioteksplan, och därför har konferensen denna gång fokus på stöd och metoder för biblioteksplanearbetet. Konferensen är kostnadsfri.

Program för konferensdagen

09.00–09.05: Välkommen! Moderator för dagen är Elisabeth Cserhalmi, Regionbibliotek Östergötland.

09.05–09.30: Vägledning för dig som skriver en kommunal biblioteksplan. KB har tagit fram en webbaserad vägledning för kommunerna i deras arbete med att skriva biblioteksplaner. Medverkar gör företrädare för regional och kommunal biblioteksverksamhet har deltagit i att skapa vägledningen, liksom Kulturrådet, MTM och Skolverket, samt Anna-Stina Takala och Eleonor Grenholm, KB.

09.30–09.40: PAUS

09.40–09.55: Läsning för alla genom tillgängliga biblioteksplaner. Medverkar gör Hillevi Andréasson, Myndigheten för tillgängliga medier.

09.55–10.15: Att ta stöd i arbetet med ny biblioteksplan. Anna Persson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, berättar om hur regionen har arbetat med att stötta kommunerna.

10.15–10.40: Barnrätt i praktiken. Låt barnrättsperspektivet påverka biblioteksplanen! Medverkar gör Kulturrådet.

10.40–10.45 PAUS

10.45–11.05: Hållbar biblioteksplan i Malmö stad. Medverkar gör Andrea Hofmann, Biblioteken i Malmö, berättar om kommunens biblioteksplan och dess utgångspunkter i Agenda 2030.

11.05–11.20: Hållbara bibblan – ett försök att greppa Agenda 2030. Victoria Lagerkvist, Biblioteksutveckling Sörmland, samtalar med Eleonor Grenholm om hur vi gör hållbara bibliotek som bygger på delaktighet.

11.20–11.55: Utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet med att ta fram en biblioteksplan – bibliotekschefens perspektiv. Ett samtal med Madeleine Wallenius, bibliotekschef Kramfors; Mathias Lafolie, kulturchef Pajala; Michael Nordeman, bibliotekschef Storfors; och Lina Holmér, bibliotekschef Växjö. Samtalet leds av Anna-Stina Takala, KB.

11.55–12.00: Summering och tack för i dag!

Läs mer om konferensen här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Ryunosuke Kikuno, Unsplash.