Nu har anmälan öppnat för årets SDK-konferens! I år har vi fokus på tillgänglig läsning och demokrati.

Svenska Daisykonsortiets vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Vad innebär detta för att ge alla möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer? Hur kan vi arbeta för att svårigheter att läsa inte ska påverka möjligheterna att delta i samhället? Vad har läsningen för roll i demokratin? Kan vi stärka demokratin om vi kan få fler att läsa? Och hur tillgängliggör vi läsning för fler?

Vi har bjudit in föreläsare som kommer att berätta om hur de arbetar för att alla ska ha möjlighet att ta del av information, kunskap och läsning. Vi får också lyssna till flera personer som aktivt arbetar med tillgänglig läsning ur ett demokratiperspektiv.

Datum: torsdag 15 – fredag 16 november 2018
Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Här kan du läsa hela programmet samt anmäla dig, öppnas i nytt fönster!