I november är det dags för årets SDK-konferens. I år är temat Talboken i framtiden.

Talboken har länge varit ett självklart alternativ för många personer med syn- och läsnedsättning. Men den ökade produktionen av ljudböcker och andra nya digitala format förändrar läsarnas konsumtionsvanor. Hur kommer behovet av talböcker att se ut? Hur ser talbokens framtid ut?

Talboken har gjorts tillgänglig för läsare med funktionsnedsättning genom paragraf sjutton i undantagen till Upphovsrättslagen. Men nya behov uppstår och nya läsare tillkommer i vårt förändrade samhälle. Hur kan biblioteken möta det nya mångspråkiga Sverige?

Under konferensen får vi presentationer från projekt som syftar till att öka tillgången till tillgänglig litteratur och förbättra användarens upplevelse. Vi möter forskare, användare och får lyssna till internationella utblickar kring området digitala böcker.

Datum: 16-17 november
Plats: Norra Latin, Stockholm

Här hittar du program och anmälan:
SDK-konferens 2017 (öppnas i nytt fönster)