Välkommen till workshop med Keenious med tema praktiskt tillämpad språkteknologi för litteratursökningar!

Början på ett nytt paradigm, eller ett kompletterande instrument?
Keenious är ett norskt uppstartsföretag, som i nära samarbete med Universitetsbiblioteket (UB) vid UiT, Norges Arktiske Universitet i Tromsö har utvecklat ett dynamiskt och interaktivt sökverktyg för vetenskapliga litteratursökningar.
Metoden skiljer sig från ett traditionellt sätt att söka genom en exempeltext, inte söktermer/nyckelord som ligger till grund för litteratursökningen.
Keenious kan lätt integreras i Word och Google Docs.

OSLOMET, Oslo Metropolitan University är industripartner med Keenious och tillsammans söker de medel från EU till två doktorandtjänster knutna till forskning av användandet av textbaserad informationssökning i akademisk kontext. Keenious kommer närvara vid LIBER 2022 i Odense för att diskutera samarbeten med bibliotek.

Till anmälan