Under forskarseminariet Angelägning forskning – Vad har ni saknat? Barn! diskuteras konsekvenserna av olika anpassningar och förändringar i bibliotekens arbete mot barn och ungdomar.

Covid-19 innebar att Sveriges folkbibliotek var tvungna att ställa om och anpassa sin verksamhet efter en ny verklighet. En ny studie ger insyn i hur medarbetarna på biblioteken upplevde och hanterade pandemin när de skulle bedriva och anpassa biblioteksverksamheten riktad till barn och unga.

Under detta tillfälle av Angelägen forskning kommer Amira Sofie Sandin och Emma Berge Kleber från Högskolan i Borås berätta om den undersökning som de gjort bland personalen på sex folkbibliotek på uppdrag av Kulturrådet. Rapporten visar hur biblioteken ställde om sin verksamhet och resonerar om konsekvenserna av olika anpassningar och förändringar i bibliotekens arbete mot barn och ungdomar.

Marie Johansen, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Botkyrka kommun, leder samtalet. Bibliotek Botkyrka är ett av de bibliotek som undersökts och Marie bidrar med sina praktiknära reflektioner kring verksamhetens förutsättningar under pandemin.

Frågor som står i centrum för samtalet är vad folkbiblioteken kan lära av covid-19-pandemin inför andra eventuella framtida samhällskriser och hur folkbiblioteken kan återskapa och etablera hållbara kontakter och relationer med barn och unga. Ingen föranmälan krävs till seminariet.

 Seminariet direktsänds via Digitekets hemsida, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Kelly Sikkema, Unsplash.