Gravfält från stenåldern, en gömd medeltida väg och spännande prover från våtmarker och mossar som berättar om landskapets förändring. Det är bara något av allt som hittats under de stora arkeologiska undersökningarna längs Ostlänkens kommande sträckning. Utmed en 16 mil lång sträcka från Järna till Linköping har arkeologer haft möjligheter att gräva ut.

Välkommen till Studenthuset Valla, Linköpings universitet för en intressant kväll då arkeologen Marie Ohlsén berättar vad man funnit!

Anmälan senast 20/2 till kajsa.gustafsson.aman@liu.se ange om du vill ha kaffe/te/semla