SFIS Mellansveriges Teknikdag 2020
En digital vardag?
Onsdag 14/10, digitalt

#teknikdag2020

SFIS Mellansveriges Teknikdag för 2020 är en dag med välmatat program. I år är det digitala utmaningar i centrum. Som en extra digital utmaning blir hela konferensen digital. Du anmäler dig och får en länk till zoom skickad till dig några dagar före konferensen. Mat och dryck får du sköta på egen hand.

  • 09:30–10:00 Kaffe/te och incheckning
  • 10:00–10:40 Digitalt konferensverktyg, Fredrik Löfgren
  • 10:45–11:45 Digitalsnack, Jenni Laapotti
  • 11:45–13:00 Lunch på egen hand
  • 13:00–13:40 Digitala system, Jonas Söderström
  • 13:45–14:25 Sökalgoritmer, Jutta Haider
  • 14:25–15:15 Kaffe och bensträckare
  • 15:15–16:00 Poddar, Annelie Norberg
  • 16:30–Pubbesök (fast nu får ni nog ta en öl på egen hand!) 

Pris för medlem 200:-.
Pris för ickemedlem 400:-.

Anmäl dig med namn, arbetsplats, fakturaadress (ev. fakturareferens), mailadress samt om du är medlem i SFIS till Mats Berggren mats.berggren@vti.se .

Anmälan senast 4/10. Anmälan är bindande men kan bytas inom organisationen. Du får en länk till konferensen före 14/10.

Allt om Teknikdagen på SFIS.nu