SFIS Teknikdag blir i år 17/10, på Arbetets museum i Norrköping.

Foto av Arbetets museum: Marcus Eriksson