Växjö kommun anordnar SFK:s årskonferens med tema ”Goda utvecklingsmöjligheter för idrott och kultur”.

Den 23–25 augusti arrangeras Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i Växjö. Temat för konferensen är ”goda utvecklingsmiljöer för idrott och kultur” och syftar till att ge en fördjupande inblick i hur kommuner kan arbeta med miljöer för kultur och idrott, för att skapa långsiktigt stabila organisationer som stärker folkhälsan och bidrar till en aktiv fritid.

Programmet består av föreläsningar av namnkunniga experter på områden som ledarskap, lärande, inkludering och säkerhet. Föreläsningsprogrammet kompletteras med ett valbart studiebesök.

Anmäl dig för Early Bird-biljetter senast 29 april.

Anmäl dig här!