Skolbibliotek 2020 är en helt webbaserad konferens, och pågår 7–17 december.

Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Konferensen riktar sig till skolbibliotekarier, skolledare och alla som har kontakt med skolbiblioteket i sitt arbete. Med deltagarlicensen för webbkonferens tar du del av nio spännande föreläsningar när det passar dig, under 10 dagar. Föreläsningarna är 40-60 minuter långa. Totalt motsvarar detta två dagars fortbildning.

Ur innehållet:

  • Litteraturdidaktik på vetenskaplig grund – skapa engagemang hos läsovilliga elever.
  • Vikten av digital medborgarlitteracitet och skolbibliotekets roll i det nya medielandskapet.
  • MIK i praktiken – konkreta verktyg för att undervisa om algoritmer, källkritik och källtillit.
  • Årets skolbibliotek 2020 – Hvitfeldtska gymnasiet berättar om sitt systematiska kvalitetsarbete
  • Hur ska vi jobba? Modeller och effektiva lösningar för små och stora skolbibliotek.
  • Fördjupa dig i och prova på ”shared reading”, som metod för att växa språkligt, socialt och litterärt.
  • Varför ska barn läsa när många vuxna inte läser? Om läsningens betydelse och varför den inte är en medicin.
  • Att skriva om känsliga ämnen på ett övertygande sätt – en författare presenterar sitt arbete.

Läs mer och anmäl dig på Skolportens webbplats