Hur kan du som skolbibliotekarie jobba mot Anpassad grundskola och Anpassad gymnasieskola?

Charlotte Ekstedt, specialpedagog på Vallastadens skola går igenom vad anpassad grundskola är, vad IF (intellektuell funktionsnedsättning) är samt vad som är bra att tänka på när man tar emot en grupp från anpassad grundskola.

Anna Danielsson, skolbibliotekarie på Alléskolan, Åtvidaberg delar med sig av hur hon jobbar med läsfrämjande och MIK mot denna målgrupp. Anna är lärare i grunden och har i sin roll som skolbibliotekarie jobbat mot anpassad grundskola i sex år.

Anna kommer tillsammans med Annette Bergstrand och Veronica Riddarsporre från anpassad grundskola berätta om praktiska undervisningsexempel på vad de samverkat kring. Annette arbetar med de elever som läser ämnen och Veronica arbetar med de elever som läser ämnesområden.

Program

  • Välkommen
  • Vad är Anpassad grundskola och hur jobbar jag på bästa sätt med dessa elever?
  • Paus
  • Hur jobbar man som skolbibliotekarie mot Anpassad grundskola?
  • Frågestund
  • Målgrupp: skolbibliotekarie, lärare inom anpassad grundskola

Varmt välkomna!

Läs mer och anmäl dig via Biblioteksutveckling Östergötlands webbplats.