Delta på ett webbinarium den 5 februari och ta del av exempel på systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå och huvudmannanivå utifrån skolbiblioteksperspektiv. Du får också en överblick av kommande ändringar av föreskrifter.

Länk till webbinariet skickas ut på mejl till dig som har anmält dig. Hör av dig till oss om du inte har fått en länk. Webbinariet är kostnadsfritt. Webbinariet kommer inte att vara tillgängligt i efterhand. Anmäl dig senast den 2 februari 2024.

Program

Introduktion

Skolverket hälsar välkommen.

Från vision till verkstad på Rinnebäckskolan

Peter Westergård, rektor, och Ninni Malmstedt, skolbibliotekarie, berättar om vilka aktiviteteter de arbetat med tillsammans med skolans elever och hur aktiviteterna bygger på skolans vision om att skapa den bästa tänkbara skolan för varje elev. De berättar också om hur aktiviteterna bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolbiblioteksutveckling – en del av skolutveckling

Åsa Lundholm, utvecklingsledare för skolbibliotek i Sigtuna kommun, ger exempel på hur du kan bedriva skolbiblioteksutveckling på huvudmannanivå med stöd av det systematiska kvalitetsarbetet. Åsa Lundholm berättar också hur skolbiblioteksverksamhet kan inkluderas i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Vad SKA det vara bra för?

Johanna Chung och Eva Landin, undervisningsråd på Skolverket, berättar vad systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus betyder för olika nivåer i skolans styrkedja. De berättar också om kommande föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete och de förändringar som sker kring stöd i arbetet där det nationella kvalitetssystemet är en utgångspunkt.

Avslutning

Skolverket avslutar.

Webbinariet arrangeras av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling samt skolbibliotek, NCS, en del av Skolverket.

Anmäl dig här