Vad bidrar skolbibliotekarien med i vardagen på skolan? Och hur ser de politiska förutsättningarna ut för att få till en förändring? Dessa frågor diskuteras i ett samtal arrangerat av Svensk biblioteksförening på konferensen Ystad Summit.

Om seminariet

Svenska barns läsförmåga sjunker och deras tillgång till böcker blir alltmer olikvärdig. Det här är en av flera allvarliga tendenser vi ser i samhället, nu senast genom den internationella kunskapsmätningen PIRLS som visar att svenska fjärdeklassares läsförmåga sjunker samtidigt som skillnaderna mellan elever från olika socioekonomiska bakgrunder ökar. I en lågkonjunktur förstärks dessutom effekterna av en redan ojämlik skola med stora socioekonomiska skillnader mellan eleverna, och det är barnen som har minst med sig till skolan som drabbas hårdast. Alla vet om detta och håller med om att något måste göras.

Ändå händer väldigt lite. I samtalet kommer vi lyfta vad skolbibliotekarien bidrar med i vardagen på skolan och diskutera hur de politiska förutsättningarna ser ut för att få till stånd en förändring. Alternativet, att inte ge elever riktiga skolbibliotek, det är att skjuta stora kostnader på framtiden.

Medverkande

Moderator: Jenny Nilsson, utredare, Svensk biblioteksförening
Edward Jensinger, avdelningschef Gy-, Vux- och Arbetsmarknad Barn och Utbildning Eslövs kommun
Linnea Tell, bibliotekarie Ystad Gymnasium
Sara Wettergren, kommunalråd för skola och utbildning (L), Malmö stad
Ewa Pihl Krabbe, riksdagsledamot (S), ledamot av kulturutskottet

Läs mer här

Varmt välkommen till seminariet!

Foto: Petter Gustafsson.