Med målet att skapa förståelse för skolbibliotekarierollen och få fler att vilja arbeta på skolbibliotek har Nationella skolbiblioteksgruppen tagit initiativ till att uppmärksamma 27 oktober som Skolbibliotekets dag.

Idén föddes vid ett möte hösten 2019 mellan Nationella skolbiblioteksgruppen (NSG) och alla lärosäten som har biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar. Under 2020 kommer NSG främst lansera idén, för att sedan under 2021 få igång aktiviteter. NSG vill uppmuntra yrkesverksamma skolbibliotekarier att dela inspiration kring yrket på sociala medier med hashtaggen #skolbiblioteketsdag20

Syfte

Med Skolbibliotekets dag vill NSG uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Målgruppen är i första hand bibliotekarieutbildningarna, i andra hand lärarutbildningar och rektorsutbildningarna

Mål

Att uppmärksamma den 27 oktober som är Internationella skolbiblioteksdagen. Målet är att skapa förståelse för skolbibliotekarierollen och få fler att vilja arbeta på skolbibliotek. Målet är också att få ett stärkt samarbete med universitet och högskolor och NSG.

Vill du veta mer? Besök NSGs blogg
Där kan du också hitta logotyp och affisch som får användas fritt.