Alla elever har nytta av skolbibliotekets verksamhet. Elever på anpassad skola är dessutom en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen. Hur kan elevernas behov mötas?

Skolbiblioteket på Bredablicksskolan berättar hur de arbetar. Representanter från Skolverket, Statens medieråd samt Myndigheten för tillgängliga medier delar också med sig av stöd och kunskap inom området.

Anmäl dig senast 1 december.

Webbinariet vänder sig till skolbibliotekarier, lärare, rektorer, skolbiblioteksutvecklare och chefer.

Läs mer och anmäl dig här, länken öppnas i nytt fönster!

Webbinariet spelas inte in och du kan inte ta del av innehållet i efterhand. Webbinariet är kostnadsfritt.