Från och med 6 september till och med 4 oktober kan organisationer söka stöd för läs- och litteraturfrämjande arbete via Kulturrådet.

Stödet finns till för att fler ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande.

Organisationer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller litterära evenemang som riktar sig till allmänheten kan söka bidraget. Det kan till exempel vara kommuner, bibliotek, föreningar och andra sammanslutningar med organisationsnummer och verksamhet i Sverige. Du kan inte söka det här bidraget som enskild person.

Det går att få bidrag för olika kostnader i samband med att projektet genomförs, exempelvis lönekostnader, arvoden och marknadsföring. Det går också att söka bidrag för att sprida metoder och erfarenheter. Kulturrådet prioriterar inte interna personalarrangemang eller fortbildningsinsatser, läsfrämjande insatser i skolan, medieinköp, förstudier eller ordinarie verksamhet inom exempelvis biblioteksområdet.

Sista ansökningsdag är 4 oktober.

Läs mer om stödet för läs- och litteraturfrämjande arbete här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Clay Banks, Unsplashed.