Organisationer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller litterära evenemang som riktar sig till allmänheten kan nu söka bidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser.

Stödet finns till för att fler ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet – oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar. Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande. Du kan inte söka det här bidraget som enskild person.

Det går att få bidrag för olika kostnader i samband med att projektet genomförs, exempelvis lönekostnader, arvoden och marknadsföring. Det går också att söka bidrag för att sprida metoder och erfarenheter.

Sista ansökningsdag är 16 mars.

Läs mer om stödet och ansök här, länk öppnas i nytt fönster!