Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för projekt inom medie- och informationskunnighet. Utlysningen ska bidra till att stärka EU-invånarnas kritiska förståelse för medier och medieanvändning.

Medlen kommer att tilldelas projekt som bidrar till erfarenhetsutbyte, och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet.

Målet är att motverka desinformation och falska nyheter (Fake News). Målet är också att utveckla innovativa, gränsöverskridande MIK-projekt inom Europa i ett ständigt föränderligt medielandskap. Nya metoder för att stärka medie- och informationskunnighet efterlyses, så väl som att rikta sig till olika ålderskategorier.

Utlysningen är öppen för ansökningar 3 februari–6 april 2022.

Läs mer och ansök här, länk öppnas i nytt fönster.

Foto: Unsplash.