Organisationer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller litterära evenemang som riktar sig till allmänheten kan mellan 5 september och 3 oktober söka stöd från Kulturrådet.

Bland annat kommuner, bibliotek, föreningar och andra sammanslutningar med organisationsnummer och verksamhet i Sverige kan söka stödet. Du kan inte söka det här bidraget som enskild person. Det går att få bidrag för olika kostnader i samband med att projektet genomförs, exempelvis lönekostnader, arvoden och marknadsföring. Det går också att söka bidrag för att sprida metoder och erfarenheter.

Det här stödet finns till för att fler ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet – oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.
Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande.

Läs mer om stödet och ansök här, länk öppnas i ny flik.