Välkomna till en dag med inspirerande föreläsningar och spännande samtal om spelkultur, digitala spel som uttrycksform och spelens plats i biblioteksverksamheten.

Förhoppningen är att insatsen ska såväl fördjupa som bredda intresset för vad spel är och kan vara – dels i fråga om ungas fiktionsvanor och världar, dels i fråga om möjligheter för biblioteksutveckling där de ungas delaktighet och medskapande får ta plats i rummet.

I anslutning till Kristianstad Bokfestival arrangeras en fortbildningsdag för bibliotekspersonal i Skåne. Med avstamp i årets festivaltema ”Lyssna till litteraturens röster” riktas fokus mot det interaktiva berättande som unga idag konsumerar i form av digitala spel. Kan biblioteken lyfta spel som uttryck inom ett vidgat textbegrepp? Hur ska man gå till väga för att göra spelen till en integrerad och naturlig del av bibliotekens medie- och evenemangsutbud?

Här kan du se programmet samt anmäla dig, länken öppnas i nytt fönster!