Regionföreningen inbjuder till ett studiebesök om tillgänglighetsarbete på Moderna museet i Stockholm.

Regionföreningen fokuserar detta verksamhetsår lite extra på tillgänglighetsfrågor. I november hade vi en kompetensutvecklingsdag med inbjudna föreläsare om kognitiv tillgänglighet.

Moderna museet har länge arbetat med tillgänglighetsfrågor och till exempel utvecklat syntolkade visningar med taktila hjälpmedel samt visningar för grupper inom LSS.

Efter studiebesöket kan alla som vill, delta i middag på egen bekostnad på Torpedverkstan som ligger ett stenkast från museet.

Till anmälan

Anmäl dig senast torsdag 14 februari 2019:

Obs: Antalet platser är begränsade till 30 personer. Vi tillämpar först till kvarn-principen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Svensk Biblioteksförenings regionförening Stockholm – Uppsala – Gotland

Foto: Åsa Lundén