Att jobba för läsning är en solidarisk handling. Och bättre möjligheter till läsning behövs inte bara i Sverige utan i hela världen. Det är det som Svenska Daisykonsortiet är till för.

På konferensen ”Läs världen bättre” lyfter konsortiet upp exempel på arbete med tillgänglig läsning från tre kontinenter. Dessutom blir det samtal om hur ny teknik och lagstiftning faktiskt gör läsningen möjlig för fler.

Program

09.00–09.10 Välkomna!
Moderator Jenny Nilsson, Svensk Biblioteksförening, välkomnar och presenterar en interaktiv aktivitet.

09.10–09.30 Inledningstal: Författaren Balsam Karam
Balsam Karam talar om hur läsande och skrivande är solidariska handlingar. För henne är biblioteket en radikal plats eftersom den erbjuder information och kultur helt kostnadsfritt.

09.30–10.00 Daisy Consortium, en internationell utblick
Dipendra Manocha
från Indien berättar hur och varför Daisy Consortium arbetar i utvecklingsländer världen över för att öka tillgången till tillgänglig läsning.

10.00–10.20 Paus 20 minuter

10.20–10.40 Från Madrid till Södertälje: Möjligheter med Marrakeshfördraget
Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie med ansvar för MTM:s arbete i biblioteksrelaterade frågor om språklig mångfald berättar om hur böcker i tillgängliga format kan nå läsare över nationsgränserna.

10.45-11.05 Vikten av internationella standarder för ökad tillgänglighet
Martin Persson, verksamhetsutvecklare för standarder och format på MTM ger en introduktion till eftermiddagens panelsamtal.

11.10-11.30 Varför SDK?
Joakim Uppsäll-Sjögren, SDK:s ordförande samt Daniel Frelén från MTM som är SDK:s representant i Daisy Consortium diskuterar medlemskapet i konsortiet tillsammans med publiken. Richard Orme, ceo i Daisy Consortium tittar eventuellt förbi på länk. Konferensdeltagarna får ställa frågor.

11.30–12.00 Prisutdelning av Läsguldet
MTM:s generaldirektör Magnus Larsson delar ut priset. Vinnaren håller tal.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Direkt-utvärdering av syntetiskt tal
Christina Tånnander är talteknolog med fokus på talsyntes på MTM. Christina kommer låta konferensdeltagarna få delta i ett lyssningstest för att utvärdera syntetiskt tal. Resultatet kommer att presenteras senare under dagen. Christina är också industridoktorand på halvtid hos avdelningen för Tal, musik och hörsel på KTH i Stockholm

13.30–14.15 Bokcirkel – att läsa på olika sätt och lika villkor
Hillevi Andreasson, bibliotekarie på MTM med fokus på folkbibliotek och läsfrämjande, leder en läsecirkel med användare av olika format: talbok, punkt och lättläst. Möt cirkelns läsare för ett gemensamt cirkelmöte live! Ställ frågor till cirkeldeltagarna!

14.15-14.30 Paus

14.30–15.15 Panelsamtal: Perspektiv på ökad tillgänglighet  
2025 börjar lagen om vissa produkter och tjänsters tillgänglighet att gälla. Det kommer att påverka e-boken. Hur då? Hur beredda är förlagen? Hur kommer det bli för läsarna? Vad betyder det för biblioteken?

Anna Torsteinsrud är produktionsledare på Bonnierförlagen som strävar efter att ligga långt framme i omställningen till tillgänglig utgivning.

Fredrik Larsson har använt talböcker hela livet, och DAISY- och E-böcker sedan de utvecklades. Han är vice ordförande i Punktskriftsnämnden och jobbar till vardags inom IT-branschen. Han har lång erfarenhet av teknisk standardisering internationellt samt av olika elektroniska format.

Sara Kjellberg är chef för Malmö universitetsbibliotek. Vid Malmöuniversitet pågår ett arbete med en större genomlysning kring fler tillgänglighetsaspekter både i biblioteket som rum och det digitala sammanhanget – och inte minst hur dessa hänger ihop.

Björn Waller har jobbat med digitala böcker på bibliotek i ungefär 15 år, numera på Bibliotek Botkyrka, och även inom Regionbibliotek Stockholm. Björn berättar om de frågor folkbiblioteken ställs inför.

15.15–15.30 Presentation av resultatet från talsyntes-utvärderingen samt den inledande interaktiviteten  

Läs mer om konferensen här