I november är det dags för Svenska Daisykonsortiets årliga konferens. I år är temat Tillgänglig läsning för demokratin.

Svenska Daisykonsortiets vision är att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Vad innebär detta för att ge alla möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer? Hur kan vi arbeta för att svårigheter att läsa inte ska påverka möjligheterna att delta i samhället?

Vad har läsningen för roll i demokratin? Kan vi stärka demokratin om vi kan få fler att läsa? Och hur tillgängliggör vi läsning för fler?

Under konferensen får vi höra presentationer från projekt som syftar till att ge alla tillgång till information, kunskap och läsning. Vi får också lyssna till flera personer som aktivt arbetar med tillgänglig läsning ur ett demokratiperspektiv.

Moderator: Elin Nord

Läs hela programmet här, öppnas i nytt fönster.

Till anmälan

Sista anmälningsdag 21 oktober 2018. Anmälan är bindande.