Inbjudan till Svenska Kohanätverkets första hackfest i Lund 29 november 2017

Svenska Kohanätverket bjuder tillsammans med Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet in till en hackfest för de som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha och är involverade i de tekniska bitarna av utveckling och implementering av Koha. En hackfest är en möjlighet att jobba tillsammans och utbyta erfarenheter kring tekniskt orienterade Koha-frågor. Exempel på frågor att jobba med och diskutera är ElasticSearch, prestanda och säkerhet, arbetsflöde för utveckling, nytt API, samverkan för att öka chanserna att få med kodbidrag i nya versioner, etc.

OBS! Under hackfesten blir det i huvudsak praktiska aktiviteter så samtliga deltagare uppmanas ta med en egen laptop för att kunna delta aktivt.

Program

08.45–09.15 Registrering och kaffe

09.15–12.00 Hackande

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.30 Hackande

16.30–17.00 Summering av dagen

Anmäl dig senast 15 november på https://goo.gl/forms/dkGEH5ECRV09nqHB2

Antal platser: 30 deltagare garanteras plats

OBS! Den tidigare begränsningen av antal deltagare per bibliotek är inte längre aktuell!

Svenska Kohanätverkets webbplats (nytt fönster)