Välkommen till en hackfest för de som använder eller intresserade av att använda det öppna bibliotekssystemet Koha.

Sollentuna kommuns skolbibliotek och Svenska Kohanätverket bjuder in till en hackfest för de som använder, har valt, undersöker eller är intresserade av det öppna och fria bibliotekssystemet Koha och är involverade i utveckling och/eller implementering av Koha i någon form. En hackfest är en möjlighet att jobba tillsammans och utbyta erfarenheter kring tekniskt orienterade Koha-frågor (vilket dock inte betyder att man själv måste kunna programmera, intresse för att utveckla funktioner och arbetsflöden räcker).

Evenemanget är gratis. Anmäl dig senast 29 november. Välkomna!

Anmäl dig här