Välkommen till den första Swepub användardag som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation!

Användardagen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör hantering av (meta)data för forskningsinformation vid universitet och högskolor samt myndigheter.

Dagens key note-speaker är Hanna-Mari Puuska från CSC – IT Center for Science, Finland som kommer att berätta om datalagret för forskningsinformation och det nordiska samarbetet. Övriga presentationer handlar om både nyttan med Swepub och datakvalitetshöjande arbete i lärosätenas lokala publikationsdatabaser samt om hur arbetet med Swepub fortskrider.

Avgift: 650 SEK

Här kan du läsa hela programmet, öppnas i nytt fönster!

Till anmälan

Sista datum för anmälan är den 18 januari 2019