SFIS Mellansveriges Teknikdag 2019 med temat Teknik och människor har nu öppnat för anmälan!

Teknikdagen äger rum onsdag 16 oktober på Arbetets museum i Norrköping och föreläsarna talar om digital humaniora, AI, bibliotekssystemet Quria, gamification och lärande samt bibliotekets roll för nyanlända.

Sista anmälningsdag: 6 oktober

Program:

  • 09.30-10.00 Kaffe/te och registrering
  • 10-10,40 Wolmar Nyström Åkerström: Digital humaniora – ett perspektiv på digitaliseringens utmaningar och möjligheter
  • 10.45-11.45 Sven Langenback: Artificiell Intelligens, lätt som en plätt egentligen
  • Lunch 11.45-13.00
  • 13.00-13.40 Geirr Karlsen: Om bibliotekssystemet Quira
  • 13.45-14.25 Mats Brenner: Kan vi lära studenterna bättre informations- och digital kompetens via Gamification?
  • Kaffe
  • 15.15-16.00 Ola Pilerot: Bibliotekets roll för nyanlända
  • 16.30- Pubbesök, för de som så önskar, samordnas på plats.

Under dagen kan ni i foajen möta representanter från Exlibris och ProQuest som ställer ut.

Pris för medlem 500:-.
Pris för ickemedlem 900:-.

Lunch och kaffe/te ingår.

Anmäl dig med namn, arbetsplats, fakturaadress (ev. fakturareferens), mailadress samt om du är medlem i SFIS till Mats Berggren mats.berggren@vti.se .

Anmälan senast 6/10. Anmälan är bindande men kan bytas inom organisationen. Vi har 120 platser.

Om du har allergier eller andra önskemål kring maten, meddela detta i samband med anmälan. Lunchen serveras som buffé.

Om talarna

Wolmar Nyström Åkerström, Uppsala universitetsbibliotek. Wolmar ska tala om digitalisering av källmaterial och arbetssätt har inneburit nya möjligheter och utmaningar för alla delar av samhället, och inte minst i akademiska sammanhang. Fördraget tar avstamp i exempel på digitalisering inom vetenskapsområdet för samhällsvetenskap och humaniora och diskuterar vad digitaliseringen har inneburit, innebär och kan komma att innebära för oss som stöttar forskning, utbildning och informationsförsörjning i allmänhet.

Om Sven Langenback:  AI föreläsare och datapusselläggare. Jobbar med Bandingus.com, ett projekt med fokus på artificiell intelligens, dess utveckling och konsekvenser för oss som individer. Kommer från ett liv i ledande roller som IT-arkitekt, projektledare, föreläsare och utbildare på Volvo och Kentor. Motto: ”AI under YOUR control Lättsamt, allvarligt, tankeväckande kommer Sven att tala om AI i din vardag och i ditt jobb som informationsspecialist. Var finns artificiell intelligens idag och vart är den på väg att föra oss? Vi reder ut begreppen samt stärker dig med tips, verktyg och metoder så att du kan positionera dig i ditt liv och din karriär. AI under din kontroll helt enkelt!

Geirr Karlsen. Drammensbiblioteket har vært pilotbrukere for Axiells nye biblioteksystem Quria. Hva er erfaringene etter to års drift og er dette fremtidens biblioteksystem? Geirr Karlsen er seksjonsleder ved Drammensbiblioteket og har vært prosjektleder for innføring av biblioteksystemet. Geirr Karlsen har sitt föredrag på norska.

Mats Brenner. Gävle högskolebibliotek. Han har en bakgrund som IKT-pedagog samt kontakter mot EU-projekt som främjar forskningsutbyten mellan studenter och forskningsinstitutioner. För oss ska han berätta om Gamification och dess effekt på studenterna.

Ola Pilerot. Docent vid Högskolan i Borås. Ola kommer att tala om sitt forskningsprojekt, vilken betydelse har biblioteket för de nyanlända och hur arbetar personalen på biblioteket med detta?