Det har gått en tid sedan förra nätverksträffen i Malmö. Nu vill vi bjuda in till en digital träff där vi tar fasta på erfarenhetsutbyte.

Kollegor vid tre lärosäten kommer att presentera hur de strategiskt arbetar med upphovsrättsrelaterade frågor. Utifrån deras presentationer kommer vi att diskutera vidare vilken kompetens och vilka samarbetspartners vi behöver och hur vi bäst når ut till våra användare.

Vi hoppas att detta tillfälle skall ge inspiration och en möjlighet att se nya lösningar som kan passa dig och dina användare.

Datum: 13 april
Tid: 9.00–12.00
Plats: Zoom (länk kommer den 12/4 till de som anmält sig)
Sista anmälningsdag: 6 april

Program 13 april

09.00 Välkomna! Incheckning och information.

09.15 Strategier och arbetssätt för att stödja forskare och doktorander
Rosa Lönneborg, Kungliga Tekniska högskolans bibliotek

09.45 Diskussion

10.00 Kort paus

10.15 Samarbeten kring forskningsetiska frågor
Nina Hult, Luleå universitetsbibliotek

10.30 Kompetenshöjning av bibliotekspersonal
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek

10.45 Diskussion

11.00 Kort paus

11.10 Gruppdiskussioner

11.30 Framtida nätverkssamarbete och aktiviteter

Anmälan

Max 100 deltagare, först till kvarn gäller. Anmälan sker via nedan länk senast 6 april

Till anmälan

Du, eller din institution, måste vara medlem i Svensk biblioteksförening.

Kontaktperson:
Inga-Lill Nilsson
inga-lill.nilsson@kau.se
054-700 10 79

Välkommen på nätverksträff!